8. Používejte raději činný rod než trpný – uvádějte původce děje

Dalším jednoduchým krokem ke srozumitelnějšímu psaní je používání činného rodu („bouřka poničila vedení“) spíš než trpného („vedení bylo poničeno bouřkou“). Srovnejte:

cloudy.png sun.png
Výborem byla stanovena nová pravidla v očekávání, že dokumenty budou zasílány generálními ředitelstvími v kratších lhůtách. Výbor stanovil nová pravidla v očekávání, že generální ředitelství budou zasílat dokumenty v kratších lhůtách.

Oč může být věta srozumitelnější, pokud se trpný rod nahradí činným, je vidět v následujícím příkladě…:

cloudy.png cloudy_sun.png
málo srozumitelné:
Výborem byl schválen návrh, aby členskými státy bylo zváženo přijetí rozhodnutí o zjednodušení postupu.
o něco lepší:
Výborem byl schválen návrh, aby členské státy zvážily přijetí rozhodnutí o zjednodušení postupu.


a nakonec, pokud se abstraktní podstatná jména nahradí slovesnou vazbou:

sun.png o moc lepší:
Výbor schválil návrh, aby členské státy zvážily, zda přijmou rozhodnutí o zjednodušení postupu.

Uvádějte původce děje

Pokud se budete řídit radou, že činný rod je vhodnější než rod trpný, budou vaše texty jasnější, protože budete muset uvádět původce děje – osobu či organizaci, která činnost provádí, či jiný podmět.

V následujícím případě je snadné určit původce děje…

cloudy.png sun.png
Projekt byl odmítnut Komisí. Komise odmítla projekt.

… avšak v této větě je to nemožné:

V EU je podporován zákaz reklamy na tabákové výrobky.

Kým? Čtenářem, Komisí, veřejností, lékaři?

Nemusíte se však trpným tvarům vyhýbat za každou cenu. Můžete je použít, pokud není nutno uvádět, kdo je původcem děje, protože je to zřejmé. („Všichni zaměstnanci byli vyzváni, aby psali srozumitelně.“)


© Evropská unie, 2013
Privacy Policy