6. Vypusťte přebytečná podstatná jména – se slovesy je text živější

Vypusťte přebytečná podstatná jména – se slovesy je text živější

Bude srozumitelnější, když změníte…

Toto… … na toto:
cloudy.png sun.png
schopnost získání grantu schopnost získat grant
po provedení posouzení oznámení poté, co bylo oznámení posouzeno

Tím jednoduše podstatné jméno nahradíme slovesem. Slovesa jsou přímočařejší a konkrétnější než podstatná jména. Podstatná jména slovesná jsou vlastně skrytými slovesy. Často se používají ve spojeních, kde by slovesa byla výstižnější, jako například:

cloudy.png sun.png
provést hodnocení zhodnotit
uskutečnit šetření vyšetřit
učinit rozhodnutí rozhodnout

I některá další podstatná jména lze nahradit slovesy:

cloudy.png sun.png
provést přezkum přezkoumat
provést posouzení posoudit
provést obnovení obnovit

Pokud některá podstatná jména nahradíme slovesy, bude text srozumitelnější:

cloudy.png sun.png
Pěstování víceletých rostlin místo jednoletých může přinést zlepšení kvality půdy následkem zvýšení půdního pokryvu. Pěstování víceletých rostlin místo jednoletých může zlepšit kvalitu půdy tím, že se zvýší půdní pokryv.


© Evropská unie, 2013
Privacy Policy