5. Pište tak, aby text dával smysl – strukturujte věty správně

Některé dokumenty, které vytváříte (nebo upravujete), obsahují mnoho faktů a myšlenek. Zde je několik způsobů, jak uvádět informace přehledně, aby čtenáři ihned pochopili smysl každé věty.

Uvádějte vždy původce děje a dodržujte chronologické pořadí.

cloudy.png sun.png
Rozhodnutí hodnotícího výboru týkající se přidělení prostředků EU bude přijato po obdržení všech žádostí na jeho zasedání.
  • Poté, co všichni uchazeči předloží svou žádost, 1
  • se uskuteční zasedání hodnotícího výboru, 2
  • který rozhodne 3
  • o výši fi nančního příspěvku EU pro každého z nich. 4

Dbejte na to, aby důležité informace nebyly schovány uprostřed věty.

cloudy.png sun.png
Pokud jde o snížení cen roamingu, Komise připravila několik návrhů. Komise připravila několik návrhů na snížení cen roamingu.
V restauracích bude zákaz kouření nyní pravděpodobně přijat. Kouření v restauracích bude nyní pravděpodobně zakázáno.

Snažte se, aby věty měly výrazné zakončení – tuto část si čtenáři zapamatují.

cloudy.png sun.png
Úplná institucionální reforma je ve zprávě obhajována ve většině případů. Ve většině případů zpráva obhajuje úplnou institucionální reformu.


© Evropská unie, 2013
Privacy Policy