4. Pište stručně a jasně

Pište stručně a jasně

Kvantita nezaručuje kvalitu. U čtenářů si nezískáte větší respekt tím, že jste napsali dvacet stran místo deseti, zvláště pokud pochopí, že by deset stran stačilo. Spíše vám budou vyčítat, že jim čtení zabralo zbytečně mnoho času.

Stručně…

Několik způsobů, jak omezit nadbytečná slova:
  • Neuvádějte to, co je zřejmé. Nepodceňujte čtenáře.
  • Nezahlcujte čtenáře nadbytečnými konstrukcemi typu „jak je dobře známo“, „všeobecně se připouští, že“, „osobně se domnívám, že“, „je třeba přihlédnout k ‚A‘ a rovněž je třeba přihlédnout k ‚B‘“.
  • Neopakujte se. Pokud hovoříte např. o výboru, který má dlouhý název, uveďte celý název pouze jednou: „Tato otázka byla předložena Výboru pro tvorbu jazykových příruček. Výbor uvedl, že…“.

Kratší dokumenty a kratší věty jsou obvykle působivější.

Orientačně:

1 dokument = nejvýše 15 stran
1 věta = v průměru 15 slov

(text je však vhodné proložit krátkými větami.)

Dokumenty Evropské komise jsou často nesrozumitelné kvůli zbytečně dlouhým větám. Pokuste se je rozdělit do kratších celků. Nezapomeňte však používat spojovací výrazy jako „ale“, „tedy“, „nicméně“ apod., aby nebyla narušena koherence textu.

… a jasně:

Je-li to možné, používejte jednoduché výrazy. Bude-li váš styl jednodušší, nebudete vypadat méně vzdělaně nebo elegantně, nýbrž budete důvěryhodnější.

cloudy.png sun.png
určitý počet několik
v důsledku toho proto
v případě pokud
týkající se o
za účelem kvůli
v souvislosti s ohledně


Jednoduchý, nekomplikovaný styl dále znamená:

… vyhýbat se dvojznačnostem

Pokud používáte stejné slovo pro označení dvou různých věcí, může to čtenáře mást:

cloudy.png sun.png
Žádost musíte předložit do úterý. Můžete rovněž podat žádost o zasílání novinek e-mailem. Vaše žádost… (která?) Žádost musíte předložit do úterý. Můžete se rovněž zaregistrovat a novinky odebírat e-mailem. Vaše žádost…

… nestřídejte slova pouze pro „lepší styl“

Možná si myslíte, že používáním různých slov pro označení téhož docílíte toho, že váš text bude vypadat zajímavěji. Můžete tím ovšem opět čtenáře mást:

cloudy.png sun.png
Žádost musíte předložit do úterý. Výbor Váš požadavek může zamítnout. (Tj. žádost? Jedná se stále o totéž?) Žádost musíte předložit do úterý. Výbor ji může zamítnout.

… používejte kladnou formu, nikoli zápornou

cloudy.png sun.png
Není neobvyklé, že je žádost zamítnuta. Neodvolávejte se, pokud si nejste jisti, že jste žádost nevyplnili nesprávně. Běžně se stává, že je žádost zamítnuta. Odvolejte se pouze, pokud jste si jisti, že jste žádost vyplnili správně.


© Evropská unie, 2013
Privacy Policy