3. Dejte dokumentu jasnou strukturu

Pokud váš koncept obsahuje shrnutí, začněte jím – možná zjistíte, že to stačí! Dejte ho na začátek, protože to je první (a někdy jediná) část, kterou si lidé přečtou.

Když začínáte
 • Věnujte zvláštní pozornost spojovacím výrazům, které čtenářům pomohou pochopit vaši logiku a uvažování. Volte takové nadpisy a další orientační body, které jim umožní najít hlavní informace tak, abyste je nemuseli opakovat v celém dokumentu. Používejte informativní nadpisy a dílčí nadpisy, abyste zdůraznili nejdůležitější body dokumentu. Například nadpis „Fúze je třeba pečlivěji monitorovat“ je výstižnější než „Monitorování fúzí“.
 • Rozmyslete si, jak co nejlépe uvést své argumenty, aby dokument zůstal srozumitelný. Můžete místo textu použít obrázky, grafy nebo tabulky? Neměl by dokument obsahovat glosář nebo seznam defi nic?
 • Kromě úvodu je nejčtenější závěr. Čtenáři možná přejdou rovnou k němu a přeskočí vše ostatní. Závěr proto musí být jasný, stručný a k věci.
 • U delších dokumentů seznamte čtenáře se strukturou prostřednictvím obsahu.
Při psaní:
 • Řiďte se níže uvedenými tipy.
 • Konzultujte návody na psaní dokumentů EU dostupné na internetu.
 • Zkracujte, kdykoliv můžete! Buďte nekompromisní – u každého oddílu i slova zvažte, zda jsou skutečně nutné. Vypusťte nadbytečná slova:
cloudy.png Opatření se použije s platností od 1. dubna 2012.
cloudy_sun.png Opatření bude platit od 1. dubna 2012.
sun.png Platnost opatření: od 1. dubna 2012.


Dva problémy, které se v Evropské komisi často objevují:
 1. „Recyklace“ staršího textu bez provedení náležitých úprav
  Starší vzorové texty nemusí být napsány příliš jasně a nemusí odrážet nové okolnosti a nové postupy při tvorbě dokumentů. Nezapomeňte provést všechny nezbytné úpravy.

 2. Vkládání částí textu
  Někdy musíte při psaní nového textu použít pasáže z různých dokumentů. Dbejte na to, abyste používali jednotnou terminologii, abyste se neopakovali a abyste nic nevynechali: mohla by se tím narušit vnitřní logika konečného textu a jeho srozumitelnost.


© Evropská unie, 2013
Privacy Policy