2. Myslete na ty, pro něž je text určen

Myslete na ty, pro něž je text určen

Vždy myslete na ty, pro které opravdu píšete – nejen na své nadřízené, případně kolegy, kteří vaše texty revidují, ale také na konečné čtenáře. Stejně jako vy, i oni mají málo času. Kdo jsou ti, pro které je váš text určen, co už vědí a co jim případně musíte ještě objasnit?

Pište k věci a zajímavě

Snažte se vidět to, o čem píšete, očima čtenářů:
  • Zapojte je tak, že se na ně budete obracet přímo („vy“ je slovo, které se v dokumentech Evropské komise používá příliš málo).
  • Zkuste si představit, na co by se čtenáři mohli ptát, a ujistěte se, že dokument na jejich otázky odpovídá. Nebo tyto otázky použijte jako názvy podkapitol. Například: „Jaké změny toto nové opatření přinese?“ „Proč je toto opatření potřebné?“ „Koho se bude týkat?“ „Čeho chceme dosáhnout?“.
  • Snažte se čtenáře zaujmout. Sdělte jim pouze informace, které skutečně potřebují. Neuvádějte zbytečné podrobnosti týkající se postupů Evropské komise a interinstitucionálních formálních procedur. Pro většinu čtenářů nemají význam a pouze posilují obrázek Komise jako byrokratické a vzdálené instituce. Pokud jsou skutečně nezbytné, vysvětlete v krátkosti, proč.


© Evropská unie, 2013
Privacy Policy