1. Rozmyslete si předem, co budete psát

Rozmyslete si předem, co budete psát

Srozumitelné psaní začíná jasným myšlením a závisí na něm. Položte si otázku:

Kdo bude dokument číst?

Dokumenty Evropské komise čtou hlavně tři skupiny lidí:
 • zaměstnanci EU – kolegové a kolegyně z Evropské komise nebo jiných institucí,
 • externí odborníci,
 • široká veřejnost – tato skupina je zdaleka největší.
Čeho chcete dosáhnout?

Jaký je účel dokumentu?
 • Co mají čtenáři po přečtení udělat?
 • Učinit rozhodnutí?
 • Reagovat na určitou situaci?
 • Vyřešit určitý problém?
 • Změnit postoj k určité otázce?
Co musí dokument obsahovat?
 • Ujasněte si, co chcete sdělit.
 • Udělejte si seznam nebo schéma (viz obrázek) obsahující všechny argumenty, které chcete uvést, v libovolném pořadí.
 • Vyškrtněte podružné body.
 • Rozdělte zbývající body do skupin.
 • Dohledejte si chybějící poznatky – poznamenejte si, které skutečnosti si musíte ověřit, nebo s kterými odborníky se musíte poradit.
Případně můžete použít tzv. „7 základních otázek“. Jedná se o strukturovanou metodu, jak obsáhnout náležité informace.

CO? hlavní myšlenka
KDO? dotčené osoby
KDY? dny, časy, rozvrhy, lhůty
KDE? místa
JAK? okolnosti, zdůvodnění
PROČ? příčiny a cíl
KOLIK? měřitelné a počitatelné údaje


© Evropská unie, 2013
Privacy Policy