1. Tipy

Ať jste začátečník nebo pokročilý, vždy můžete kromě navštěvování jazykového kurzu učinit kroky, které vám znalost cizího jazyka pomohou dále zdokonalit. S využitím zkušeností učitelů i studentů uvádíme několik užitečných tipů a rad.

Žádný učený z nebe nespadl" je sice velmi staré, nicméně stále platné rčení. Znalost jazyka se neobjeví jako mávnutím kouzelnou hůlkou, je potřeba hodně praxe. „Cvičte, cvičte, cvičte,“ zní rada Sandry z Francie. „Teprve když jsem začala používat jazyk v každodenním životě, naučila jsem se hovořit plynule.“

Nestyďte se. Mnoho lidí, zvlášť s rostoucím věkem, se zdráhá procvičovat cizí jazyk v praxi, protože jsou nervózní, že udělají chybu, popřípadě se za tyto chyby stydí. „Lidé se vám nevysmějí, když se spletete," ubezpečuje kolegy studenty manažer Simon z Británie. „Naopak budou potěšení a ohromení vaší znalostí, i když ještě není nikterak obrovská."

Užívejte si to a dobře se bavte. Přistoupíte-li ke studiu cizího jazyka jako k nudnému a otravnému úkolu, nebude mít kýžený účinek a vaše motivace se sníží. Existuje však spousta zdrojů, které do učebního procesu vnesou potřebnou špetku humoru. „Studium jazyka není žádný test, musí vás těšit," tvrdí italská poradkyně Cristina.

Přizpůsobte studium vlastním potřebám. Každý se učí jiným stylem, takže se vyplatí experimentovat, dokud nezjistíte, co vám vyhovuje nejlépe. Rozvrhněte si studium tak, aby zapadlo do vašeho života a běžné denní činnosti.

Pravidelně jazyk používejte. S jazykem je to stejné jako s automobilem. Když se čas od času neprojedete, zrezaví a zleniví.

Buďte realisté. Nesnažte se naučit všechno hned. Stanovte si jasné a zvládnutelné cíle.

Minulost není směrodatná. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že když se nedokázali naučit jazyk ve školní lavici, nepůjde jim to ani v dospělosti. Spousta studen tů, kterým to ve škole příliš nešlo, se však později jazyk přece jen naučí, částečně díky atraktivním a efektivním moderním učebním metodám a také díky mnohem větší motivaci ke studiu.

Nový pohled na věc. Studium jazyka znamená také naučit se chápat odlišné způsoby myšlení a konání.

Ponořte se do toho. Vystavujte se cílovému jazyku tak intenzivně, jak je to jen možné.


Mozková gymnastika

Panuje rozšířený názor, že znalost několika jazyků „zaneřádí" člověku mozek. Důkazy však jasně potvrzují, že čím více jazyků ovládáte, tím snadnější je osvojit si další. „Samozřejmě pomáhá, když znáte více jazyků. Už na začátku máte určitou výhodu, snáze se přizpůsobíte, určité výrazy dokážete odhadnout a zvuky lépe napodobit,“ domnívá se dánsko-americký herec Viggo Mortensen.

Podle lingvistů může znalost více jazyků přinést člověku užitek i v jiných oblastech, například posílit argumentační dovednosti či obecně zlepšit studijní výkon. Výzkumníci například zjistili, že bilingvní děti se snadněji vypořádají s řešením problémů, v nichž se vyskytuje mylná informace.

Učení se jazykům má podle zastánců z řad celebrit i další výhody. Britský komik a hvězda skupiny Monthy Python, John Cleese, se domnívá: „Znalost jazyka posiluje a zároveň otevírá mysl. A vlastní použití jazyka pak předkládá zcela novou zkušenost se světem.“© Evropská unie
Privacy Policy